“การบินไทย” ล้มละลาย…?

 

19 พ.ค.63 พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโพสต์เฟซบุ๊ก ถึงการตัดสินใจในประเด็นการฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุสั้นๆว่า “ไม่อุ้มครับ” เพราะต้องรักษาเงินของประเทศไทยไว้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาข้างหน้าต่อจากนี้

เรื่องของการบินไทยเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ก็อยู่บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนให้ได้ “มีอยู่ 3 ทางเลือก คือ 1.หาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อ 2.ปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลาย และ 3.เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาล…”

ด้าน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูการบินไทยตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อแก้ไขฐานะของการบินไทยที่อยู่ในสภาพวิกฤติ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขั้นตอนของแผนฟื้นฟูจะมี 10 ขั้นตอน โดยเริ่มให้กระทรวงการคลังขายหุ้น ลดสัดส่วนการถือหุ้นให้น้อยกว่า 50% เพื่อให้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อพ้นแล้วจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ เข้ามาบริหารแผน หลังจากนายกรัฐมนตรีอนุมัติ ก็จะนำเสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาอนุมัติเป็นผู้บริหารแผนต่อไป

การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการของศาลล้มละลาย ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้น “โบแดง” ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่แก้ไขปัญหาการขาดทุนของการบินไทยให้จบสิ้น ไม่เป็นภาระ

ด้วยการรักษา “ผลประโยชน์” ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก.

โพสท์ใน สังคม, เศรษฐกิจ | ใส่ความเห็น

การเรียนการสอนทางไกลของประเทศไทย

 

18 พ.ค.63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิและโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ติดตามความพร้อมในการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลทางฟรีทีวี 17 ช่อง ในวันแรก

“ในวันที่ 1 ก.ค. ศธ.พร้อมจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน หากไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 แต่ถ้ามีการแพร่ระบาดก็มีแผนให้เด็กเรียนที่บ้านผ่านช่องทางการศึกษาทางไกล เสริมด้วยระบบออนไลน์ให้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการลงพื้นที่ทำให้เห็นอุปสรรคและปัญหาของนักเรียนหลายด้าน” นายณัฏฐพลกล่าว

ขณะที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนด้วยเช่นกัน กล่าวว่า การเรียนผ่านระบบออนไลน์และทีวีดิจิทัลเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมเท่านั้น เป็นการทดลองระบบเพื่อให้เพื่อให้เห็นข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขปัญหา

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์และทีวีดิจิทัลของ ศธ.ในครั้งนี้ ก็ต้องขอชื่นชม รมว.ศธ. และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับระบบการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าทันกับยุค ชีวิตวิถีใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป การศึกษาของไทยที่พัฒนาขึ้น

ก็ทำให้ประชาชนมี “คุณภาพ” มากยิ่งขึ้นเท่านั้น.

โพสท์ใน การศึกษา | ใส่ความเห็น

เรื่องของ “การปฏิรูปประเทศ”…!!?

 

9 พ.ค.63 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่ในขณะนี้ มีผลกระทบต่อประเทศมหาศาลหลายด้าน ทุกอย่างในการบริหารประเทศต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่ การปฏิรูปประเทศต้องยกเครื่องปรับเปลี่ยนรองรับต่อการขับเคลื่อนประเทศที่กำหนดเอาไว้เป็นร้อยเรื่อง

“ควรเลือกประเด็นสำคัญที่โดนใจประชาชนให้เห็นผล ทำทุกเรื่องคงไม่ทัน จะถูกโจมตีว่าแผนปฏิรูปเป็นแผนลวงโลก สักแต่ว่ามีแผนแต่ทำไม่ได้จริง คนที่ต้องรับผิดชอบคือ รัฐบาลและวุฒิสภา ในฐานะต้องติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูป”

“ทั้งรัฐบาลและ ส.ว. และข้าราชการต้องหันหน้าเข้าหากันปฏิรูปให้เป็นเรื่องเป็นราว ต้องปฏิรูปทุกกระทรวง ทบวง กรม เอาเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานตัวเองไปเรียงลำดับจับประเด็นสำคัญที่ต้องปฏิรูป คัดเลือกแผนปฏิรูปให้ชัด แล้ว ส.ว.ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ช่วยกันทั้ง 3 ส่วน ไม่ต้องทำถึงร้อยเรื่องพันกิจกรรมตามที่มีอยู่ในแผน เลิกวิธีเก่าๆแบบเดิม บ้านเมืองไฟลนก้นแล้ว หากคิดแบบเดิม ทำแบบเดิมไปไม่รอดแน่” นายวันชัยกล่าว

เรื่องของการปฏิรูปประเทศนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 กำหนดให้ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งได้มี พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปรูปประเทศด้านต่างๆ จำนวน 11 คณะ และต่อมา ราชกิจจานุเบกษา ก็ได้มีประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน หลังจากที่ผ่านการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

“แผนปฏิรูปประเทศ” เป็น “แผนลวงโลก” ที่สักแต่ว่ามีแผน แต่ทำไม่ได้จริง, ใช่หรือเปล่า?

โพสท์ใน การเมือง | ใส่ความเห็น

เรื่องของ “ตู้ปันสุข”…?

 

จากกรณี “ตู้ปันสุข” ที่มีผู้ใจบุญนำตู้กับข้าวมาใส่อาหารมาตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือคนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งได้รับความนิยมแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศ แต่ภายหลังปรากฏว่ามีคนบางกลุ่มเข้าไปโกยของจนหมดตู้ กลายเป็นกระแสดราม่าว่าเป็นการกระทำที่ “เห็นแก่ตัว” คนที่มาเอาของน่าจะมีจิตสำนึกของการแบ่งปันกันบ้าง

จนกระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงกับออกมาพูดว่า รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก กรมสุภาพจิต ก็ได้กล่าวว่า ปรากฏการณ์ของตู้ปันสุขที่มีภาพบางภาพทำให้คนให้รู้สึกท้อแท้ผิดหวัง “ขอเป็นกำลังใจว่าอย่าหมดศรัทธาในการแบ่งปัน อย่าหมดศรัทธาในคนไทย”

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ทำให้เกิดไอเดียใหม่ในการเปลี่ยนวิธีการให้จากเดิมที่ตั้งตู้อยู่กับที่ กลายเป็นรูปแบบอื่นที่น่าสนใจ อย่างเช่น สถานีตำรวจภูธร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ได้นำสิ่งของ และน้ำดื่ม ใส่ท้ายรถกระบะสายตรวจของตำรวจ ตะเวนไปแจกจ่ายตามหมู่บ้าน เพื่อให้ถึงมือชาวบ้านได้ง่ายขึ้น

ที่ สำนักงานกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทร์นางรอง  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ก็ได้นำโลงศพมาเป็นตู้ปันสุข นำข้าวสารอาหารแห้งที่มีคนนำมาบริจาคให้กับผู้ที่เดือดร้อน โดยได้ไอเดียมาจากข่าวที่มีร้านนำโลงศพมาทำเป็นตู้ปันสุข “เพราะมีโลงศพอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อตู้กับข้าวมาทำ”

ไอเดียใหม่ของ “ตู้ปันสุข” ก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีในการช่วยเหลือแก้ปัญหา “เห็นแก่ตัว” ของคนบางกลุ่ม ซึ่งก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ลดน้อยลงไปได้บ้าง แต่ที่สำคัญก็คือ

ขออย่าได้หมดศรัทธากับคนไทยที่ “เห็นแก่ตัว” เข้าไปกอบโกยสิ่งของใน “ตู้ปันสุข” เลย.

โพสท์ใน สังคม | ใส่ความเห็น

Bloodshot

หนัง ปี 2020 ของ โซนี่ พิคเจอร์ส กำกับโดย เดฟ วิลสัน นำแสดงโดย วิน ดีเซล, แซม ฮิวแกห์ม, ทาลูลาห์ ไรลีย์, ไอซ่า กอนซาเลซ, กาย เพียร์ซ หนังจัดอยู่ในประเภท แอ็กชัน/ดราม่า/ไซ-ไฟ

เป็นเรื่องราวของ เรย์ แกร์ริสัน (ดีเซล) นายทหารมือสังหารระดับแนวหน้าของกองทัพสหรัฐฯที่ได้ถูกสังหารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้ถูกองค์กรอาร์เอสทีใช้เทคโนโลยีล้ำยุคทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อทำให้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหาร ด้วยเทคโนโลยีนาโนที่ฉีดเข้าไปในกระแสเลือด

เขาได้กลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดขององค์กรแห่งนั้นที่ได้เคยสร้างมา ร่างกายของเขาสามารถรักษาตัวเองให้ฟื้นคืนได้ในทันที ขณะเดียวกัน ฮาร์ติ้ง (เพียร์ซ) ผู้นำองค์กรอาร์เอสทีก็ต้องการล้างสมองและความทรงจำของเขา แต่เมื่อ เรย์เริ่มจำอดีตของตัวเองได้ เขาไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงที่ถูกใส่เข้าไปในหัว

ด้วยความรักที่มีกับ จีน่า (ไรลีย์) ภรรยาสาวที่ไม่อาจลืมเลือนได้ พร้อมกับการปฏิบัติงานในการกำจัดเหล่าร้าย ทำให้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องที่ถูกยัดใส่เข้าไปในหัวของเขา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับตัวเขาเป็นอย่างยิ่ง

เป็นหนังแอ็กชัน/ไซ-ไฟ ที่ดูสนุกน่าดูเรื่องหนึ่ง.

โพสท์ใน ดูหนัง | ใส่ความเห็น

จาก “5,000 บาท” ถึง “ตู้ปันสุข”

 

จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 จำนวน 5,000 บาท (เป็นเวลา 3 เดือน) ของรัฐบาล โดยให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” จนเกิดการประท้วงจากการลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับสิทธิ ทำให้ต้องมีการเปิดให้ประชาชนเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนขอรับสิทธิอีกครั้งที่กระทรวงการคลัง

การร้องเรียนจากประชาชนส่วนใหญ่ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง 1.7 ล้านราย  และ กลุ่มที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เบื้องต้น มีประมาณ 1 ล้านราย

มาตรการเยียวยายังไม่ทันจบ ก็ได้มีต้นแบบ “ตู้ปันสุข” ของผู้มีจิตกุศล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จัดให้มีตู้เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งในวันแรกของการเปิดตัวก็ได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากความมีน้ำใจของผู้ที่มีจิตแบ่งปันทั้งหลาย

แต่เสียงของการชื่นชมมีอยู่ได้ไม่นาน ก็ได้มีคลิปภาพของประชาชนที่เข้าไปแก่งแย่งเอาของจากตู้ไปจนหมดแทบจะในพริบตา มีการขี่จักรยานยนต์นำถุง กระสอบ มาขนของ บ้างก็ขับรถเก๋งส่วนตัวมากวาดสิ่งของไปจนหมดตู้ ความมีน้ำใจของผู้ที่อยากแบ่งปันเลยแทบจะหมดไปเลยทีเดียว

“สังคมไทย” เป็นสังคมที่เราภาคภูมิใจกันมานานว่า เป็นสังคมที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือ รวมทั้ง “ไม่ทิ้งกัน” ในยามเดือดร้อน แต่จากภาพของประชาชนที่วุ่นวาย ร้องไห้ ในการเรียกร้องสิทธิที่กระทรวงการคลัง และจากการแย่งชิงสิ่งของ นำเอาของจาก ตู้ปันสุข ไปจนหมด

เหตุการณ์ของความวุ่นวายจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และการแย่งชิงสิ่งของกันจนหมดตู้นี้ เพราะว่าประเทศของเรามี “คนยากจน” เป็นจำนวนมากหรือ

เลยทำให้คนไทย “เห็นแก่ตัว” กันมากขึ้น?

โพสท์ใน สังคม, เศรษฐกิจ | ใส่ความเห็น

แผนฟื้นฟู ‘การบินไทย’…?

 

12 พ.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา คือยังไม่ได้นำเข้า ครม.อย่างเป็นทางการ ขออย่าเพิ่งไปให้ข่าวกันมากเกินไป แผนการฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัว

พร้อมทั้งได้ขอร้องบุคลากรทั้งในองค์กร นอกองค์กร และสหภาพรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นก็ไปกันไม่ได้ สุดท้ายคนก็จะไม่มีอาชีพ ไม่มีแรงงาน ไม่มีลูกจ้าง พนักงาน ไม่มีเงินจ้าง นั่นคือการล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ซึ่งรัฐบาลไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น

“ขอความร่วมมือในการจัดทำแผนฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้พิจารณาแล้ว และนำผลการประชุมเข้าสู่การพิจารณาของ กระทรวงคมนาคม ทั้งหมดยังต้องดำเนินการอีกหลายอย่าง เพื่อนำเข้า ครม.อนุมัติได้ ซึ่งแผนการฟื้นฟูจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ขอความร่วมมือจากบรรดาหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

การบินไทย เป็น 1 ใน 7 รัฐวิสาหกิจ ที่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู เช่น การปรับลดลูกจ้าง พนักงาน เส้นทางบิน เปลี่ยนระบบการขาย ตัดสวัสดิการ การจ่ายภาษีแทนพนักงาน รวมทั้งยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องบิน 38 ลำ ในวงเงิน 156,000 ล้านบาท

การแก้ปัญหาของ ‘การบินไทย’ ประการแรก คงจะต้องให้ออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสร้างใหม่ให้เล็กลง ด้วยการแยกส่วนธุรกิจต่างๆให้เป็นบริษัทย่อยหารายได้ให้กับองค์กร ไม่ให้เกิดปัญหา เตี้ยอุ้มค่อม กันแบบเดิมๆ ซึ่งถ้าหากทำไม่ได้ ก็คงจะต้องใช้แผนฟื้นฟู ภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย

เช่นเดียวกับ “อาเวียงกา” สายการบินแห่งชาติโคลอมเบีย ที่ยื่นขอล้มละลายไปเมื่อเร็วๆนี้.

โพสท์ใน การเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ | ใส่ความเห็น

‘นวัตกรรมใหม่ของไทย’ ในช่วง โควิด-19 แพร่ระบาด

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 คนไทยและหน่วยงานต่างๆในประเทศได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 เพื่อขอรับความคุ้มครองกว่า 50 คำขอ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย (เฟซชิลด์) เป็นต้น จำนวน 4 คำขอ เครื่องและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ อุโมงค์ หรืออุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ เช่นตู้อบฆ่าเชื้อ อุโมงค์ หรืออุปกรณ์พ่นฆ่าเชื้อ เป็นต้น จำนวน 18 คำขอ สาร น้ำยา หรือ เจลฆ่าเชื้อ จำนวน 4 คำขอ และสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น หุ่นยนต์ขนส่งอาหารในโรงพยาบาล จำนวน 3 คำขอ ซึ่งขณะนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอตามกระบวนการ

“กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้คนไทยยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอรับความคุ้มครองอยู่แล้ว โดยขณะนี้สามารถยื่นจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (e-Filing) ได้รวมถึงสามารถชำระค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ด้วย ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์” นายวีรศักดิ์กล่าว

การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของคนไทยและหน่วยงานต่างๆในประเทศในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 นี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศของเราได้มีนักคิด นักประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ๆเป็นจำนวนมาก จากที่เคยเป็นเพียงแต่ผู้ใช้สิ่งของ อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยน่าจะเป็น ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีต่างๆได้.

โพสท์ใน สังคม, เศรษฐกิจ | ใส่ความเห็น

“ถอด” จีน-เกาหลี ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง?

 

จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า จะมีการเสนอให้มีการถอด จีน และเกาหลีใต้ ออกจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายจากเชื้อไวรัส โควิด-19 เนื่องจากมีการพบผู้ป่วย โควิด ทั้ง 2 ประเทศนั้นดีขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แถลงชี้แจงว่า ที่ประชุม ศบค.ยังไม่ได้อนุมัติ ต้องมีขั้นตอนนำเข้า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณานำชื่อออก

“ส่วนที่คนไทยกังวลว่าจะเปิดให้คนจีนเข้าประเทศไทยได้อีกครั้งนั้น ยังไม่ต้องกังวล มาตรการต่างๆเรายังเหมือนเดิม ทั้งการจำกัดเที่ยวบินไม่ให้เครื่องบินโดยสารปกติเข้ามา ต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้าเข้ามาตอนนี้ต้องอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ 14 วัน หากเป็นนักท่องเที่ยวเจอมาตรการนี้คงไม่อยากเข้ามา ขอให้ประชาชนมั่นใจได้”

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของประเทศไทยเรา ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการที่เข้มข้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดน้อยลง จนได้มีการผ่อนปรนคลายล็อกให้ดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้ อย่างเช่น  ตลาด ร้านขายอาหาร ซุปเปอร์มาเกต กิจกรรมในสวนสาธารณะ แต่ก็คงต้องไม่ประมาท ต้องคงมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

อย่าปล่อยให้เชื้อ “โควิด-19” ระบาดในรอบ 2 กันอีกเลย.

โพสท์ใน สังคม, เศรษฐกิจ | ใส่ความเห็น

The Invisible Man

หนัง ปี 2020 ของ ยูนิเวอร์แซล เขียนบท/กำกับโดย ลีห์ แวห์นเนลล์ นำแสดงโดย เอลิซาเบธ มอสส์, แฮร์เรียต ไดเออร์, อัลดิส ฮอดจ์, โอลิเวอร์ แจ๊คสัน-โคเฮน, ไมเคิล ดอร์แมน, สตอร์ม รี้ด  หนังจัดอยู่ในประเภท ลี้ลับ/สยองขวัญ/ไซ-ไฟ

เป็นเรื่องราวของ ซีสิเลีย แคสส์ (มอสส์) ภรรยาสาวผู้ระทมทุกข์ที่มอมยา เอเดรียน (แจ๊คสัน-โคเฮน) สามีหนุ่มนักวิทยาศาสตร์ มหาเศรษฐีพันล้าน หนีออกจากคฤหาสน์หรูซึ่งเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่คอยบงการชีวิตของเธอ เธอหลบหนีออกมาได้ด้วยการช่วยเหลือของ เอมิลี่ (ไดเออร์) น้องสาวของเธอ

เธอหนีไปยังซานฟรานซิสโก และได้เข้าพักในบ้านของ เจมส์ (ฮอดจ์) เพื่อนชายที่เป็นตำรวจ อาศัยอยู่กับ ซิดนีย์ (สตอร์ม) ลูกสาววัยรุ่น จากนั้นเธอได้ข่าวว่า เอเดรียนได้เสียชีวิตลง โดย ทอม กริฟฟิน (ดอร์แมน) พี่ชายของเอเดรียนได้แจ้งข่าวให้เธอทราบว่า เอเดรียนได้ทิ้งมรดกไว้เป็นเงินก้อนใหญ่

ซีสิเลีย มีความรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งคอยติดตามเธออยู่เสมอ หลังจากที่เอเดรียนตาย ทำให้เธอมีอาการต่างๆที่คล้ายกับคนที่เป็นโรคจิตจากมนุษย์ล่องหน เธอต้องออกจากบ้านเจมส์ด้วยข้อหาทำร้ายซิดนีย์ และต่อมาเอมิลี่ก็มาถูกฆ่าตาย ทำให้เธอถูกควบตัวอยู่ในสถานบำบัดของโรงพยาบาล ซึ่งตำรวจได้ถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมาก

เป็นหนังสยองขวัญ/ไซ-ไฟ ที่ลึกลับตื่นเต้น น่าดูเรื่องหนึ่ง.

โพสท์ใน ดูหนัง | ใส่ความเห็น