เลือกตั้ง: ความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย

 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสุดยอดของ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การไปใช้สิทธิเลือกตั้งถือว่า เป็นการใช้สิทธิตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญ ตามหลักที่ว่า อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชน ด้วยการเลือกผู้นำหรือตัวแทนเข้ามาปกครองด้วยตนเอง โดยใช้เสียงของประชาชนส่วนใหญ่เป็นตัวกำหนด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 4 มาตรา 50 บัญญัติว่า บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ และ (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากๆ การซื้อสิทธิและการทุจริตเลือกตั้งเพื่อตนเองหรือพวกพ้องก็มีน้อย โอกาสที่จะได้คนดีๆเข้ามาปกครองก็มีมาก การไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันน้อยๆ ถือกันว่าเป็นเหตุให้มีการซื้อเสียงและทุจริตเลือกตั้งกันได้ง่าย จนกลายเป็นการปกครองในระบอบอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ระบอบการปกครองของโลกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การปกครองในระบอบเผด็จการ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบอบเผด็จการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เผด็จการทหาร และ เผด็จการคอมมิวนิสต์ ที่ผู้นำมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากการปฏิวัติ รัฐประหาร โดยไม่ต้องฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศ

การเลือกตั้งจึงเป็นความสวยงามของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง, สังคม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *