“รัฐธรรมนูญ” แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

 

21 พ.ย.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ยกเลิก มาตรา 83 เปลี่ยนแปลงจำวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตเลือกตั้งจากสมาชิกจำนวน 500 คน เป็น สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน

การเลือกตั้ง ส.ส. ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบละ 1 ใบ ในกรณีที่ ส.ส.ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อ ส.ส.ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

ให้ยกเลิก มาตรา 86 การกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบบแบ่งเขตแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง มาเฉลี่ยหารด้วยจำนวน ส.ส. 400 คน จำนวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน จังหวัดใดไม่มีราษฎรตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้มี ส.ส.ได้ 1 คน และให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

ให้ยกเลิก มาตรา 91 การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้ง มารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนนรวมข้างต้น

สรุป ยกเลิกกติกาเลือกตั้ง ส.ส.จากบัตรใบเดียวกลับไปเป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แยกคะแนนระหว่างพรรคพรรคกับ ส.ส. ในลักษณะของการเลือก “คนที่รัก” กับ “พรรคที่ชอบ” เช่นเดิม ไม่มี ส.ส.ปัดเศษ ไม่มีบัตรเขย่งให้วุ่นวายอย่างเช่นที่ผ่านมา

การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กลับไปใช้บัตร 2 ใบ เหมือนเดิมนี้ ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า จะทำให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ พรรคเล็กเสียเปรียบ ซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร ถ้าหากว่าพรรคการเมืองมีนโยบายที่ดีให้กับประเทศชาติและประชาชน และที่สำคัญก็คือ

ทำให้การนับคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่เป็นปัญหาวุ่นวายนั้นหมดไป.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *