“ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม”

 

จากรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งการทุกส่วนราชการจัดตั้ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หรือ Anti-Fake News Center ประจำกระทรวง เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที ซึ่งมีหลายกระทรวงได้จัดตั้ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประจำกระทรวงแล้ว เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

เจตนารมณ์ก็เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เจตนาไม่หวังดีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องเร่งชี้แจงข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ศูนย์ต่อต้านข่าวกรอง ประเทศไทย เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบายแผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัล รวมทั้งสร้างเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

การที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ทุกส่วนราชการจัดตั้ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประจำกระทรวง ก็เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม การดำเนินการตามเจตนารมณ์จึงควรที่จะเฝ้าติดตามข่าว วิเคราะห์ข่าว และ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุด ไม่ใช่คอยแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายจับผิดบุคคล ซึ่งมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ บังคับใช้อยู่แล้ว เรามาช่วยกันทำให้

“สังคมไทย” เป็น “สังคมอุดมปัญญา” กันเถอะ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, สังคม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *