รายงาน  “ยุทธศาสตร์ชาติ” และ “ปฏิรูปประเทศ” ปี 63

 

1 ก.ค.64 สภาฯมีการประชุมวาระรับทราบ รายงานสรุปผลดำเนินการตาม “ยุทธศาสตร์ชาติ” ประจำปี 2563 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ที่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีของหน่วยงานของรัฐทุกปี

และ “แผนการปฏิรูปประเทศ” ประจำปี 2563 ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 หมวด 16 กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1.ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย 2.สังคมมีความสงบสุข และ 3.ประชาชนมีความสุข โดยการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ที่คาดหวังว่าจะบรรลุผลในระยะเวลา 5 ปี

การประเมินผลตามเป้าหมายของแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ประเด็นที่ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (ต่ำกว่า 50%ของเป้าหมาย) เท่ากับปี 62 จำนวน 6 เป้าหมาย คือ ความมั่นคง การเกษตร พื้นที่และเมืองน่าอยู่ การพัฒนาการเรียนรู้ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ อุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต

การประเมินผลตามเป้้าหมายการปฏิรูปประเทศ ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน ประเด็นที่อยู่ในขั้นวิกฤต ในการบรรลุเป้าหมาย จำนวน 14 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ลดลงจากปี 62 จำนวน 12 เรื่องและประเด็นปฏิรูป จาก 26 เรื่องและประเด็นปฏิรูป

หลังจากรายงานสรุปผล ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาล ได้อภิปรายวิจารณ์ให้มีการรื้อแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปรับปรุงให้เน้นความต้องการของประชาชนมากกว่าการกำหนดโดยโครงการจากรัฐ ตามรายงานปี 63ไม่ได้มีการพูดถึงวัคซีนโดวิดเลยทั้งที่เป็นช่วงระบาด คนกำลังจะฆ่าตัวตาย ไม่มีกิน ตกงาน ผู้นำเห็นเป็นเรื่องสนุกแสดงตลกหน้าเมรุเผาศพของประชาชน

“ยุทธศาสตร์ชาติ” และ “แผนปฏิรูปประเทศ” ที่ถือกันว่าเป็นความหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้เสร็จภายใน 5 ปี แต่จากผลของการดำเนินการและประเมินผลประจำปี 63 ปรากฏว่า

แผนการปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *