พ.ร.บ. “อี-เซอร์วิส”

 

10 ก.พ.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่53) พ.ศ.2564 ตามที่กรมสรรพากรเสนอ หรือที่เรียกสั้นๆว่า “กฎหมาย e-Service”

สาระสำคัญที่น่าสนใจคือ แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “สินค้า” และเพิ่มบทนิยาม 1.บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง บริการทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่ส่งมอบโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งลักษณะของบริการเป็นไปโดยอัตโนมัติในสาระสำคัญ โดยบริการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้หากปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น หนัง เพลง เกม สติ๊กเกอร์

2.อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม หมายถึง ตลาด ช่องทาง หรือกระบวนการอื่นใดที่ผู้ให้บริการหลายรายใช้ในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ เช่น Google Facebook LINE Netflix 3.กำหนดให้ ผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม (บริการ/แพลตฟอร์ม) จากต่างประเทศ ที่ให้ดังกล่าวในราชอาณาจักรไทยต่อผู้ใช้ในไทยที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยด้วย

พ.ร.บ.นี้ให้อำนาจกรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% จากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ แต่ไม่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทย และมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม และให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายโดยไม่ให้หักภาษีซื้อ

พ.ร.บ.นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *