โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลให้คนไทยทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเป็นจำนวนมากล้วนต้องการเดินทางกลับประเทศและกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมพัฒนาประเทศด้วยการประกอบอาชีพต่างๆรวมทั้งอาชีพเกษตรกรรมที่หลายคนเคยทำกันมาแล้ว

จากวิกฤติดังกล่าว ทำให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้นมา เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาการว่างงานและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานในระดับตำบล จำนวน 4,009 ตำบล ใน 75 จังหวัด ตำบลละ 16 ราย รวม 64,144 ราย จ้างงานเพิ่มอีกตำบลละ 8 ราย รวม 32,072 ราย รวมทั้งสิ้น 96,216 ราย โดยใช้งบประมาณ 9,805 ล้านบาท

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะมีปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง มีการฝึกอบรมที่ศูนย์เครือข่ายต่างๆของกระทรวงฯ สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้าถึงหลักของ เกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยง รวมไปถึง หลักการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกพืช 5 ระดับ การคำนวณพื้นที่เก็บน้ำ เป็นต้น

โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ของกระทรวงเกษตรฯข้างต้น ก็ถือว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่นำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ว่าด้วยเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เกษตรกรไทยจะได้พ้นจากความยากจนและมั่นคงในอาชีพกันเสียที.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สังคม, เศรษฐกิจ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *