“สศช.” ชี้แจงถึง กรณี “อสม.” เรียกร้องเงินช่วยเหลือเพิ่ม

 

27 ก.ค.63 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กล่าวชี้แจงถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ระบุว่า สภาพัฒน์ฯ ตัดเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม เดือนละ 500 บาท แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จาก 19 เดือน เหลือ 7 เดือน ว่า

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอโครงการขอรับการจัดสรรจากเงินกู้ ตาม พ.ร.บ.กู้เงิน วงเงินรวมประมาณ 51,985 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการของหน่วยงานภายใต้ สธ. 41 โครงการ วงเงิน 43,927 ล้านบาท และโครงการภายนอก สธ. 193 โครงการ วงเงิน 8,057 ล้านบาท

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่า อสม.ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละมาตลอด โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด-19 อสม.เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ตามมติ ครม. เห็นชอบให้กำหนดอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษระยะแรกไว้ที่เดือน ก.ย.นี้ คณะกรรมการฯจึงพิจารณาตามหลักการดังกล่าว

นอกจากนี้ กรอบวงเงินด้านสาธารณสุขของ พ.ร.บ.เงินกู้ ที่กำหนดไว้ 45,000 ล้านบาท นั้น สธ.ได้เสนอขอใช้จ่าย วงเงิน 51,985 ล้านบาท เกินจากกรอบวงเงิน 6,985 ล้านบาท ประกอบกับปัจจัยความไม่แน่นอนของการระบาด ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะระบาดต่อไปอีกหรือไม่

คำชี้แจงของ เลขาธิการ สศช. ก็ถือว่ามีเหตุมีผล ที่ทุกฝ่ายควรต้องรับฟัง การเรียกร้องขอเงินช่วยเหลือเพิ่มของ อสม.ก็ถือว่าน่าเห็นใจ แต่ถ้าพิจารณาถึงคำว่า “อาสาสมัคร” ที่สมัครใจเข้ามาทำงานเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของชุมชนกันแล้ว ก็น่าที่จะเข้าใจได้ว่า

เป็นผู้ที่ “เสียสละ” ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนกันอย่างแท้จริง.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เรื่องราว, เศรษฐกิจ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *