“อสม.” แนวหน้าในการต่อสู้กับ “โควิด-19” ตัวจริง

 

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการกล่าวขานในการต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เป็นอย่างมาก นอกจาก แพทย์ และพยาบาล ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น นักรบเสื้อกาวน์ แล้ว ยังมีอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เป็นแกนหลักสำคัญในการป้องกันเป็นอย่างมากก็คือ อสม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ใช้ชื่อย่อว่า อสม. หรือ Village Health Volunteer (VHV) นี้ เป็นแนวความคิดของ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่กำหนดให้มี อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานของ สธ.

อสม.นี้ เป็นการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ ที่เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกลางส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด โดยมีสถาบันฝึกอบรม กำหนดหลักสูตร มีครูฝึกอบรมอาสาสมัคร เสนอนโยบาย ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัคร มีความรู้ความชำนาญ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น อสม. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีความประพฤติดี มีความประสงค์เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการสาธารณสุขและพัฒนาชุมชนของตนเอง มีสุขภาพดี รวมทั้งมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง และมีเวลาให้กับการทำงาน

อสม.มีสิทธิประโยชน์ ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล  เช่น ได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ จากโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด สธ. รวมทั้งมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนด

ในปัจจุบัน อสม. มีอยู่ประมาณ 1,050,000 คน ที่เป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้กับประชาชน

เราทั้งหลายคงต้องขอบคุณ “สธ.” ที่มีแนวความคิดของ “อสม.” ให้กับประเทศชาติและประชาชน.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สังคม, เศรษฐกิจ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *