“ครช.” เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60

 

13 มี.ค.63 คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และเครือข่าย People Go Network รวมถึงเครือข่ายนิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบัน ได้รวมตัวกันเดินเท้าไปยังรัฐสภา ย่านเกียกกาย โดยตัวแทน ครช.ได้อ่านแถลงการณ์ข้อเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

คำแถลงการณ์ข้อเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีดังนี้ 1.ให้ตรา พ.ร.บ.การรับฟังความเห็นประชาชนว่าสมควรจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่? ขอให้ ส.ส.เสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ทันทีที่เปิดประชุมฯสมัยหน้า 2.ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้จัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสำคัญดังนี้

2.1ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการเลือกตั้ง 2.2 ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.3ให้เขียนในบทเฉพาะกาลของร่างแก้ไขเพิ่มเติมว่า ให้นำรัฐธรรมนูญปี 2560 มาใช้ และจัดการเลือกตั้งและให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ และ 3.หลังจาก ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้จัดทำประชามติว่าประชาชนเห็นชอบหรือไม่ หากเห็นชอบก็ให้ประกาศใช้ต่อไป

หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญของ ครช. นี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้นำคณะ กมธ.ฯมารอต้อนรับ พร้อมรับหนังสือข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า เป็นฉบับสืบทอดอำนาจของ คสช. จากวงจรอุบาทว์ของการเมืองไทย ที่เริ่มจาก การรัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญ ประกาศใช้ มีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลใหม่ แล้วก็เริ่มวงจรใหม่

ความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมจึงเป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องเกิดขึ้นทุกครั้ง การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงควรที่จะร่างให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการให้มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของ “คณะใด” โดยเฉพาะ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *