‘ฝ่ายค้าน’ ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

 

31 ม.ค.63 ที่รัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยแกนนำ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 151 ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยระบุถึงพฤติกรรมของนายกฯและรัฐมนตรี ที่จะถูกอภิปราย รวมทั้งสิ้น 6 คน คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง 3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย 4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 5.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และ 6.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวว่า จะรับไปตรวจสอบความถูกต้องตามข้อบังคับ ถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ต้องแจ้งไปยังผู้เสนอภายใน 7 วัน และเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว จะบรรจุเป็นวาระด่วน แต่ก่อนที่จะกำหนดวันประชุมเป็นวันไหนนั้น ต้องหารือกันทั้ง 2 ฝ่าย ถึงความพร้อมก่อน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 151 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ

การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล ถึงพฤติกรรมของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (รวมนายกรัฐมนตรีด้วย) อย่างเช่น การบริหารราชการแผ่นดินตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การใช้อำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง บริวารและพวกพ้อง เป็นต้น

เป็นการตีแผ่ “ความจริง” ให้กับประชาชนทั้งหลายได้รับทราบ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *