เสียงเรียกร้องจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

28 ม.ค.63 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ เรื่อง เรียกร้องธรรมาภิบาลและความจริงใจของทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตคดโกง กรณีแต่งตั้ง กมธ. ป.ป.ช.ในสภาผุ้แทนราษฎร โดยระบุว่า จากการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ชุดปัจจุบัน ที่สร้างความเคลือบแคลงสับสนในสังคมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประวัติ คุณสมบัติและพฤติกรรมของบางคน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นว่า กมธ.ป.ป.ช.เป็นความหวังของประชาชนที่จะตรวจสอบแก้ไขคอร์รัปชันการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสำนึกว่าเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ใครนึกจะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เคารพกติกา มุ่งมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเหนืออื่นใด ส่วนธรรมาภิบาลของพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการเป็นตัวแทน ดังนั้นทุกพรรคการเมืองจึงควรส่งคนเก่งคนดี มีวุฒิภาวะ คนที่สังคมยอมรับว่ามือสะอาดไม่ด่างพร้อย

ที่สำคัญต้องเป็นคนที่เห็นความสำคัญของภารกิจต่อต้านคอร์รัปชันให้มาปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมธรรมาภิบาลของรัฐบาล ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง กมธ.ป.ป.ช. แต่ในฐานะหน่วยงานสูงสุดของประเทศที่ดู๓แลประชาชนคนไทยทุกชีวิต นอกเหนือจากการขับเคลื่อนนโยบายแล้วการเลือกคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง

ดังนั้นจึงพึงระลึกว่าการแต่งตั้งผู้มีพฤติกรรมขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมที่ขัดแย้งต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติต่อประชาชนเจ้าของประเทศ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯขอเป็นตัวแทนสังคมเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงจุดยืนที่สะท้อนธรรมาภิบาลและความจริงในการต่อสู้ปราบปรามผู้โกงชาติ ด้วยการชี้แจงต่อสังคมถึงการตัดสินใจเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นศรัทธา สำคัญที่สุดต้องให้เกียรติต่อความรู้สึกของคนไทยที่นับวันจะหมดความหวังต่อความจริงในการต่อสู้

ประเทศของเรามีปัญหาเรื่องของ นิติธรรม จริยธรรม และ ธรรมาธิบาล รวมทั้ง การถ่วงดุล ของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ การทุจริตคดโกงของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงมีอยู่ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการดำเนินคดีข้าราชการระดับสูงจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เมื่อไรปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นจะหมดไปจากประเทศไทยกันเสียที?

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *