“ความโปร่งใส” ของหน่วยงานภาครัฐในสายตาประชาชน

 

สัปดาห์ที่แล้ว นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ไอทีเอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในปีนี้มีหน่วยงานรัฐร่วมประเมิน 8,299 หน่วยงาน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานรัฐทั้งหมด สรุปผลการประเมิน ภาพรวมทั้งประเทศ 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C หรือปานกลาง โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น

ทั้งนี้เมื่อแยกเป็น กลุ่มกระทรวง พบว่ากระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงการคลัง 90.04 รองลงมาคือกระทรวงวัฒนธรรม 89.59 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนต่ำสุด คือ กระทรวงกลาโหม 85.05 คะแนน

หากแยกเป็น ประเภทหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ องค์กรศาล 91.93 คะแนน รองลงมาคือ อัยการ 90.61 คะแนน และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 คะแนน ขณะที่หน่วยงานที่ได้รับคะแนนต่ำสุด คือ องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กทม. และ เมืองพัทยา 61.58 คะแนน

ในจำนวนหน่วยงานทั้งหมดของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึงร้อยละ 99.06 และถือเป็นปีที่ 3 ที่ ธอส. มีคะแนนเป็นอันดับ 1 จากการประเมินเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐของ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงและหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของหน่วยงานอย่างมีคุณธรรม เปิดเผย โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ แต่กระทรวงกลาโหม กทม.และเมืองพัทยาที่ได้คะแนนต่ำสุดนั้น

เป็นองค์กรที่ ไม่ทำตามขั้นตอน และกฎเกณฑ์ ตามที่กฎหมายกำหนด ใช่หรือเปล่า?

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *