“ยกเลิก” สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด?

 

7 ต.ค.62 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลปัจจัยการผลิตทางการเกษตร) เป็นประธานการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้นำเข้าสารเคมี เกษตรกร และผู้บริโภค เพื่อหาข้อมูลการยกเลิกการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเสต และ คลอร์ไพริฟอส ตามที่ คณะกรรมการวัตถุอันตราย (ครั้งที่ 408/2562) ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด ที่มี นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งหาสารทดแทน ในกรณีที่ต้องยกเลิกสารทั้ง 3 ประเภท ซึ่งต้องคำนึงถึงราคาที่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าสามารถเข้าถึงได้ และที่สำคัญต้องไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย

ที่ประชุมมีมติ 9 ต่อ 0 เสียง (งดออกเสียง 1ไม่เข้าร่วมประชุม 1) เห็นชอบให้ยกระดับสารเคมีเกษตร 3 ชนิด จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (ต้องขอขึ้นทะเบียนและต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่) เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 (ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า สงออก หรือมีไว้ในครอบครอง)

มติที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณา พ้นจากวันที่ 27 ต.ค. โครงสร้างของคณะกรรมการก็จะเปลี่ยนไปตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562 ฉบับแก้ไขใหม่ ที่ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน มี กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 17 คน และมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 8 คน

การพิจารณา “ยกเลิก” การนำเข้าและการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเสต และ คลอร์ไพริฟอส ทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งการหาสารทดแทน คณะกรรมการวัตถุอันตราย ต้องคำนึงถึงราคาที่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าสามารถเช้าถึงได้ และยอมรับได้ จึงควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและโปร่งใส

ทำให้ประชาชนได้ทราบถึง “เหตุผล” และ “ความจำเป็น” อย่างแท้จริง.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เรื่องราว คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *