วันแถลงนโยบายของรัฐบาล “ประยุทธ์ 2”

 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์ 2” ได้ถูกนำออกมาแจกจ่ายให้รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา สื่อมวลชน และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะมีการแถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25-26 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 น.ที่ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นโยบายของรัฐบาล แบ่งออกเป็น นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน และ นโยบายหลัก 12 ด้าน โดย นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ 1.แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8.แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ 9.แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11.การแก้ปัญหาภัยแล้ง และ 12.สนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

นโยบายหลัก ได้แก่ 1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศ 3.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 12.การป้องกันและปราบปรามการประพฤติผิดและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

ในการแถลงนโยบายรัฐบาล 7 พรรค ฝ่ายค้าน ได้จัด เนื้อหาการอภิปรายแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านการเมือง 3.ด้านความมั่นคง 4.ด้านสังคม 5.ด้านการศึกษา และ 6.ด้านการกระจายอำนาจ และ แบ่งรัฐมนตรีที่มีปัญหาเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม 3 ป. คือ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ 2.กลุ่มรัฐมนตรีที่มีคดีค้างอยู่ เช่น นายอุตตม รมว.คลัง ร.อ.ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ นายสุริยะรมว.อุตสาหกรรม  นายวีรศักดิ์ รมช.พาณิชย์ 3.กลุ่มที่มีคดีกบฏและเคยร่วมเดินขบวนล้มล้างรัฐบาล คือ นายณัฏฐพล นายพุทธิพงษ์ และ 4.กลุ่มรัฐมนตรีที่ถือหุ้นสื่อ เช่น ม.ร.ว.จัตุมงคล  นายสาธิต นายเทวัญ

ขณะที่ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนนำ 19 พรรค ฝ่ายรัฐบาล ได้จัด 20 ส.ส.ให้ลุกขึ้นทักท้วง หากฝ่ายค้านออกนอกประเด็น โดยเฉพาะการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรี

การอภิปรายถึงนโยบายของรัฐบาล “ประยุทธ์ 2” จะ เข้มข้น จริงจัง ได้ประโยชน์ หรือว่า จะ เยิ่นเย้อ น่าเบื่อหน่าย ไร้สาระ เช่นเดียวกับที่ผ่านๆมา

ก็ขอให้ผู้ที่สนใจทั้งหลาย ติดตามรับชมรับฟังกันได้ทางโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *