โครงการ “สวยในซอย” ของ กทม.

 

เมื่อเร็วๆนี้ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก ซอยที่ได้รับรางวัล ระดับเขต (ป้ายเงิน) เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ ระดับป้ายทอง ของ กทม. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในถนน ตรอก ซอย มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมกับ กทม.ที่ กทม.2 เขตดินแดง

ที่ประชุมได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกซอยที่กำหนดไว้ 6 ด้าน คือ 1.ความสะอาด เช่น ซอยต้องไม่มีเศษขยะตกหล่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนูและแมลงวัน ไม่มีน้ำท่วมขังในซอย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 2.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ไม่วางกระถาง สิ่งของล้ำทางเท้า หรือผิวจราจรไม่มีป้ายโปสเตอร์ ป้ายโฆษณารกรุงรัง ฝาท่อระบายน้ำในซอยมีสภาพเรียบร้อยไม่มีรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ จอดบนทางเท้า 3.ความสวยงาม เช่น สภาพรั้วกำแพงหน้าบ้านเรียบร้อย ปลูกประดับ ต้นไม้ ดอกไม้ในซอยสวยงาม

4.ความปลอดภัย เช่น มีไฟส่องสว่างในซอยอย่างทั่วถึง ปรับพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ไม่มีที่ว่างรกรุงรัง สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย 5.การมีส่วนร่วมของประชาคมซอย เช่น มีการจัดตั้งประชาคม คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 6.การมีอัตลักษณ์/ความคิดริเริ่ม มีสัญลักษณ์หรือรูปแบบที่เป็นของตนเอง มีการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่มีลักษณะสวยงามโดดเด่น หรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน

โดยคณะทำงานจะทำการพิจารณาคัดเลือกซอยระดับเขต จำนวน 150 ซอย ที่ได้รับรางวัล “ป้ายเงิน” ให้เหลือกลุ่มเขตละ 1 ซอย เพื่อรับรางวัลระดับ “ป้ายทอง” ของ กทม. เพื่อประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบและนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

โครงการ “สวยในซอย” ของ กทม.นี้ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่เน้นให้ประชาชนช่วยกันดูแลสถานที่ บ้านเรือนในซอยของตนเองให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ช่วยกันทำให้กรุงเทพมหานคร “สะอาด” และ “สวยงาม” ในสายตาของประชาคมโลก.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สังคม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *