นโยบายของ 11 พรรคจิ๋วร่วมรัฐบาล

 

นโยบายหาเสียงของ 11 พรรค “ขนาดจิ๋ว” ร่วมรัฐบาล ที่ให้ไว้กับประชาชน เรามาทบทวนดูว่า นโยบายโดดเด่นที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้าง

พรรคประชาชนปฏิรูป 1.นำคำสอนของ “พระพุทธเจ้า” มาปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชน 2.จัดตั้งสภาปฏิรูปจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด 3.เป็น “ผู้นำ” ในการปฏิรูปพรรค ปฏิรูปการเมือง พรรคพลังชาติไทย 1.ขุดคลองไทย 2.เปิดสถานบันเทิงครบวงจร 3.ทำให้การท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานสากล 4.เปิดศูนย์กลางการเงินของโลก 5.เป็นรัฐสวัสดิการ เช่น ผู้สูงอายุได้ 5,000 บาท/เดือน

พรรคประชาภิวัฒน์ 1.จัดตั้งสำนักงานเลขานุการพระสังฆาธิการทุกระดับ 2.จัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา 3.กัญชาล้านไร่กระจายรายได้ให้ประชาชน 4.นำเงินดูแลผู้สูงอายุ 5,000 บาท 5.สนับสนุนเบี้ยยังชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว 10,000 บาท/เดือน พรรคไทยศรีวิไลย์ 1.ฟื้นเศรษฐกิจ 2.ซ่อมฟิตระบบราชการ 3.ปราบโกง โปร่งใส พรรคพลังไทยรักไทย 1.ตั้งกองทุนหมู่บ้านๆ ละ 3,000,000 บาท 2.ประเทศปลอดยาเสพติด 3.อีสานเขียว ภาค 2 3.เพิ่มสวัสดิการพื้นฐานผู้สูงอายุ คนพิการ

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1.ปฏิรูปการศึกษา 2.บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน 3.ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มราคา 3.ยางพารากิโลสองร้อย พรรคประชานิยม 1.ให้นายจ้างจ่ายเงินประกันสังคมแทนลูกจ้างทั้งหมด 2.ค่าแรงขั้นต่ำ 360 บาท/คน/วัน ทั่วประเทศ 3.หยุดกองทัพซื้ออาวุธ 10 ปี 4.รับซื้อยางพาราสด 80 บาท/กก. ผลปาล์มสด 4 บาท/กก. 5.เพิ่มเตียงคนไข้ในโรงพยาบาล 100,000 เตียง

พรรคประชาธรรมไทย 1.ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 2.ประกันอนาคตชีวิตให้กับเด็กแรกเกิด 3.สร้างความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร พรรคพลเมืองไทย 1.ประชาธิปไตยไทย ตัดสินใจโดยคนท้องถิ่น 2.ยุบหน่วยงานของรัฐที่ล้าหลัง 3.ปฏิวัติระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.ร่วมกันสร้างสังคมสวัสดิการ

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1.จัดตั้งกองทุนบำนาญประชาชน 60 ปี ขึ้นไป รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาท 2.บัตรประชาชนมีมูลค่า 60,000 บาท 3.ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 4.ปฏิรูปการศึกษา พรรคพลังธรรมใหม่ 1.คอร์รัปชั่น 0% 2.เอาน้ำมัน-แก๊สของคนไทยคืนมา 3.หมอประจำตัวทั่วไทย 4.ปรับลด ปลดหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของพรรคขนาดจิ๋วบางพรรคดูเหมือนจะออกไปในแนวของประชานิยม แต่ก็ไม่ได้นึกฝันหรืออุดมคติแต่ประการใด เพราะมีแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ ซึ่งถ้าสามารถผลักดันนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติให้กับประชาชนได้จริงแล้ว

พรรคขนาดจิ๋วทั้งหลายก็สามารถกลายเป็นพรรค “ขนาดกลาง” หรือ “ขนาดใหญ่” ของประเทศได้.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *