นโยบายของ 5 พรรคเล็กร่วมรัฐบาล

 

นโยบายหาเสียงของ 5 พรรคเล็กร่วมรัฐบาล ที่สัญญาไว้กับประชาชน เรามาทบทวนดูว่า นโยบายที่สำคัญและน่าสนใจมีอะไรกันบ้าง

พรรคชาติไทยพัฒนา 1.เสริมสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง 2.ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 3.จัดสวัสดิการให้ทั่วถึง 4.สนับสนุนการกระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่น 5.กระจายรายได้ไปสู่ทุกชุมชนอย่างสมดุล 6.พัฒนาเมืองให้สะดวกปลอดภัย 7.ปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวผ่านความขัดแย้ง

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1.ปฏิรูปเอาทรัพยากรและอำนาจจากส่วนกลางให้จังหวัด 2.ให้เกษตรกรขายพืชผลได้กำไร 100% ของต้นทุน 3.เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็นของชุมชนและครัวเรือนแทนที่เป็นเพียงของภาคธุรกิจ 4.ยกคุณภาพ รพ.ชุมชนให้เท่า รพ.จังหวัด 5.อบรม อสม.มาบริบาลผู้สูงวัยและผู้พิการโดยมีค่าตอบแทน

พรรคชาติพัฒนา 1.แก้ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าให้กับเกษตรกรและคนในชนบท 2.สร้างนักธุรกิจใหม่ สร้าง เอสเอ็มอี ให้เข้มแข็ง 3.ส่งเสริมพลังงานทดแทน 4.ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 5.เร่งรัดการกระจายอำนาจ 6.สร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีสวัสดิการที่ดี 7.กำจัดปัญหายาเสพติด 8.จัดการปัญหาฝุ่นและสิ่งแวดล้อม

พรรคพลังท้องถิ่นไทย 1.ลดจำนวนหน่วยงานที่ทับซ้อนภารกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 2.การกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติ 3.จัดตั้งสภาพลเมือง 4.เปลี่ยนการศึกษาไทย สู่เป้าหมายคนรุ่นใหม่มีรายได้ 500,000 บาท/ปี 5.สร้างความมั่นคงทางรายได้ 6.สร้างมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1.เพิ่มป่าไม้ของประเทศจากการปลูกต้นไม้เพื่อสู้ภาวะโลกร้อน 2.ที่ดินกรรมสิทธิ์และที่ดินรัฐจัดสรรให้ สามารถตัดต้นไม้ที่ปลูกได้ 3.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ราษฎรเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้ได้ 4.ยกเลิกชนิดพืชหวงห้ามและสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะเลี้ยงได้บางชนิด 5.ห้ามใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากและให้ใช้พืชผักปลอดสารเคมี

นโยบายของ 5 พรรคเล็กร่วมรัฐบาลที่ประกาศเอาไว้ โดยทั่วไปเป็นนโยบายที่กล่าวเอาไว้อย่างกว้างๆ มีรูปธรรมในบางประเด็น การผลักดันนโยบายให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติให้กับประชาชนได้

ก็น่าที่จะสร้างผลงานให้กับพรรคของตัวเอง “ในอนาคต” ได้เป็นอย่างดี.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *