คำสัญญาของนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2

 

11 มิ.ย.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และเหล่าตัวแทนพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธี ที่ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อเสร็จพิธี พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมภริยา และตัวแทนพรรคการเมืองเดินไปยังห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า นายกฯกล่าวสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณ ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้…

“…ผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ขับเคลื่อนประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”

จากนั้นกล่าวต่อว่า จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส ตาม พ.ร.บ.การเงินการคลัง และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

สร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาสเพื่อความอยู่ดีกินดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย…

คำกล่าว ของ พล.อ.ประยุทธ์ ข้างต้น ก็ถือว่าเป็น “สัญญาประชาคม” ที่ให้ไว้กับคนไทยทั้งประเทศ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *