โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงได้นำเสนอโครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ต่อ ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 2.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้าง 3.เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของวัดพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์ และโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ 4.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานที่ดังกล่าวในด้านการบำรุงรักษา การป้องกันและระงับอัคคีภัย และ 4.เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ดานระบบไฟฟ้าได้ร่วม “ทำความดีด้วยใจ”

เนื่องจากกระทรวงมีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก ทั้งในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงของการบูรณะซ่อมแซม จิตอาสาฯจะช่วยดูแบบ แผนงานและแนะนำวิธีปฏิบัติที่ดี โดยโครงการนี้ตั้งเป้าจะดำเนินโครงการให้ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 69 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5,313 แห่ง จนถึงเดือน ก.ค. 2563 รวมระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน 3 วัน

โครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่นำเสนอต่อศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าชื่นชมและยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้ากับสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *