‘ทศพิธราชธรรม’

 

5 พ.ค.62 หลังจาก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รวม 10 พระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับดอกไม้ ธูป เทียนแพ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคคลสำคัญ จากนั้นเสด็จฯไปทรงประเคนภัตตาหารแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หลังรับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว สมเด็จพระสังฆราช ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง “ทศพิธราชธรรมจริยถิกถา”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ แล้วเสด็จฯไปประทับพระราชอิริยาบถที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

เรื่องของ ทศพิธราชธรรม นี้ ตามความหมาย แปลว่า ธรรมของพระราชา 10 ประการ คือ 1.ทาน หรือ การให้ 2.ศีล หรือ การประพฤติดีงาม 3.ปริจจาคะ หรือ การเสียสละ 4.อาชชวะ หรือ ความซื่อตรง 5.มัททวะ หรือ ความอ่อนโยน 6.ตปะ หรือ ความเพียร 7.อักโกธะ หรือ ความไม่โกรธ 8.อวิหิงสา หรือ ความมีพระราชอัธยาศัย 9.ขันติ หรือ ความอดทน 10.อวิโรธนะ หรือ ความสถิตยึดมั่นในธรรม

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆ จากทั่วประเทศ จำนวน 27 แห่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

โดยพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และส่วนหนึ่งจากการจัดงานอุ่นไอรัก “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล สุขภาพร่างกายของประชาชน ด้วยการพระราชทานเงินจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยทรงเริ่มต้นปฏิบัติพระราชกรณียกิจตาม ทศพิธราชธรรม ด้วย ทาน ศีล ปริจจาคะ ตามที่ทรงตั้งสัตยาธิษฐานไว้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *