พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

 

4 พ.ค.62 วันนี้ เป็น วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามประกาศของสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 1 ม.ค.62 มีใจความว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทย

มีพระราชดำริ กำหนดให้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นวัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

พระราชพิธีในวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.09 น.-12.00 น. ทรงสรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน ที่ตั้งไว้ตรงชาลารอยต่อพระที่นั่งไพศาลทักษิณกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ

เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.00 น.เสด็จฯโดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก เสด็จฯไปยัง ประสารทเทพบิดร เพื่อถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช และเสด็จฯไปยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อถวายบังคมพระบรมอัฐและพระอัฐ

5 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.30 น. เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

6 พฤษภาคม เวลา 16.30 น.เสด็จฯออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จฯออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีมาแต่โบราณ คำว่า บรม แปลว่า สูงสุด ราชา แปลว่า พระราชา  อภิเษก แปลว่า การรดที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นหลังจากพระราชพิธี พระนามของพระองค์ท่านจะเปลี่ยนไปจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระราชโองการ ก็จะเป็น พระบรมราชโองการ การกราบบังคมทูลก็จะต้องใช้คำว่า ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *