ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561

 

1 เม.ย.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 619 คน ที่ห้องวายุภักดิ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในตอนหนึ่งว่า ข้าราชการในฐานะผู้กระทำกิจการและงานของพระราชา ถือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติ เป็นกำลังสำคัญร่วมมือกับประชาชนพัฒนาประเทศ ข้าราชการทุกคนต้องฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนด้วย “วันนี้อาจมีคำพูดต่างๆให้ร้ายหรือไม่เข้าใจ ต้องน้อมรับไว้และหาวิธีแก้ปัญหาอย่างถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น”

สำหรับความเป็นมาของการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติและปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการดำรงตน ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคมกับการปฏิบัติงาน

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามกฎหมาย คือ เป็นข้าราชการพลเรือนตามระเบียบข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครู และข้าราชการตำรวจ และมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม ฯลฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะประเมินผลจากการปฏิบัติราชการที่นำไปใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ผลงานดีเด่น สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับ ด้านครองตน ครองคน และครองงาน จากข้าราชการที่แต่ละแต่ละกรม กระทรวง และจังหวัดได้คัดเลือกมา pornskill.com elsa frozen hentai.

ข้าราชดีเด่นทั้ง 619 คนข้างต้น ก็ถือว่าเป็นข้าราชการผู้มีเกียรติที่สมควรได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ตัวเองและวงศ์ตระกูล แต่การยกย่องเกียรติคุณของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ไม่ทราบว่าได้มีการประกาศที่กระทรวง กรม และจังหวัด ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันหรือไม่?

เพื่อเชิดชูข้าราชการดีเด่นที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง  ให้สังคมได้รับทราบด้วย.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *