อย่าลืม! ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

 

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหลายเฝ้ารอคอยกันมาเป็นเวลานาน สื่อสังคม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ 24 มี.ค.62 เวลา 08.00 -17.00 น. อย่าลืมไปเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่กันอย่างเต็มที่

โดยให้เตรียมหลักฐานแสดงตน ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ใบขับขี่. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

ขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อธิบายว่า มี 5 ขั้นตอน คือ 1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับเลขที่ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 2.ผุ้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตน ด้วยบัตรประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 3.รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 4.เข้าคูหาเลือกตั้ง ทำเครื่องหมายกากบาท (X) เลือกผู้สมัครได้เพียง หมายเลขเดียว หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และ 5.พับบัตรเลือกตั้งและใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือก ตั้งด้วยตัวเอง

ขั้นตอนในการออกเสียงเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 4 ถือว่าสำคัญที่สุด (ตามกฎหมายเลือกตั้งใหม่) คือ ให้กากบาท (X) เลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียว หรือ ไม่เลือกผู้สมัครใดในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเพียงช่องเดียว ซึ่งถ้าหากว่า กากบาท (X) หลายหมายเลข หรือ เขียนข้อความ หรือสัญลักษณ์ใดๆ จะถือว่าเป็น บัตรเสีย

ยิ่งไปกว่านั้น ยังอธิบายข้อห้ามที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกที่ตนได้ลงคะแนนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตไว้ในบัตรเลือกตั้ง ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น ฯลฯ

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. กกต.แถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.62 ว่า ในจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิทั่วประเทศ 2.6 ล้านคน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 86.98 มีหลายแห่งใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 90

ร้อยละของผู้ออกมาใช้สิทธิล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น น่าจะทำให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหลายไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.62 กันอย่างล้นหลาม ทำลายสถิติเมื่อวันที่ 17 มี.ค.กันอีกครั้ง

ประชาธิปไตยอยู่ในกำมือของท่านทั้งหลายแล้ว.

TRY TO CHECK THIS OUT pornokk.com

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *