นโยบายหลักของพรรคการเมืองขนาดเล็ก

 

พรรคการเมืองขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่ มีนโยบายเป็นจำนวนมากที่น่าสนใจนำเสนอให้กับประชาชนพิจารณา อาทิเช่น

พรรคประชานิยม ให้นายจ้างจ่ายเงินประกันสังคมแทนลูกจ้างทั้งหมด ค่าแรงขั้นต่ำ 360 บาท/คน/วัน ทั่วประเทศ หยุดกองทัพซื้ออาวุธ 10 ปี นำเงิน 4,000 ล้านบาทไปพัฒนาประเทศ เปลี่ยนงบซื้อรถถังไปซื้อรถปรับอากาศ 10,000 คัน เปลี่ยนงบซื้อรถถังไปซื้อรถไถนาฯ

พรรคพลังประชาธิปไตย 1.สร้างรัฐสวัสดิการจากครรภ์มารดาถึงวายชนม์ 2.กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 3.เพิ่มสวัสดิการ 4.ยกระดับโรงพยาบาล 5.การศึกษาให้เรียนฟรี 6.จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นธรรม 7.ให้สื่อและประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างเสรี 8.ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่

พรรคประชาธิปไตยใหม่  1.จัดตั้งกองทุนบำนาญประชาชนให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาท 2.บัตรประชาชนใช้ประกันในชั้นสอบสวนและศาลได้ 3.จัดตั้งโรงพยาบาลรักษาหนี้ 4.ส่งเสริมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือก 5.ปฏิรูปการศึกษา เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1.วางตำแหน่งประเทศไทยเพื่อความได้เปรียบและมีศักยภาพสูงในการแข่งขัน 2.หารายได้เข้าประเทศโดยสร้างระบบการเงินเสรี ศูนย์กลางการเงิน พลังงาน การแพทย์และอื่นๆ 3.ดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.สร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งการค้า การลงทุน การทูตกับนานาชาติ

พรรคพลังชาติไทย “หาเงินก่อน ทำนโยบาย” มี 5 โครงการหาเงิน (กกต.รับรอง) คือ 1.ขุดคลองไทย 2.เปิดสถานบันเทิงครบวงจร 3.ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศ 4.เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานสากล 5.เปิดศูนย์กลางการเงินของโลก เป็นรัฐสวัสดิการ เช่นผู้สูงอายุได้ 5,000 บาท/เดือน

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน  ปฏิวัติการศึกษา คืนคุณค่าสู่สังคมไทย พร้อมก้าวไกลเทคโนโลยี บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มราคา ยางพารากิโลสองร้อย พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เพิ่มป่าไม้ของประเทศ ยกเลิกชนิดพืชหวงห้ามและสัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดให้เพาะเลี้ยงได้ ห้ามใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก พรรคพลังท้องถิ่นไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน กระจายอำนาจฯ  พรรคไทรักธรรม เพื่อปากท้องของประชาชน ฯลฯ

นโยบายของพรรคขนาดเล็กส่วนใหญ่ประกาศ นโยบายประชานิยม หลายพรรคเสนอนโยบายรัฐสวัสดิการ บางพรรคเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงวายชนม์ เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี จัดตั้งกองทุนบำนาญให้ผู้สูงอายุเช่นเดียวกับข้าราชการ และที่สำคัญ “หาเงิน ก่อนทำนโยบาย”

ถ้าพรรคเล็กมีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาล ก็น่าจะนำนโยบายที่ดีๆไปสู่การปฏิบัติได้.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *