นโยบายหลักของพรรคการเมืองใหม่

 

พรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่ มีนโยบายที่น่าสนใจนำเสนอให้กับประชาชนพิจารณา คือ

พรรคอนาคตใหม่ จะพัฒนาประเทศไทยให้คนไทยเท่าเทียมกัน เท่าทันโลก ด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สร้างสวัสดิการประชาชนถ้วนหน้า ปฏิวัติการศึกษา ทลายเศรษฐกิจผูกขาด หยุดการเอื้อประโยชน์ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ สร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน แก้ปัญหาทุจริตด้วยการสร้างรัฐเปิดเผย สร้างสิ่งแวดล้อมทียั่งยืน ปฏิรูปกองทัพ เลิกระบบเกณฑ์ทหาร ล้มล้างมรดก คสช. คืนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1.ย้ำปฏิรูป: ที่สำคัญเอาทรัพยากรและอำนาจจากส่วนกลางให้จังหวัด 2.เศรษฐกิจชาวบ้านสำคัญที่สุด: ให้เกษตรกรขายพืชผลได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ของต้นทุน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์-ปลอดสารพิษ มีเขตพิเศษ ทุ่งกุลา เป็นต้นแบบพอเพียง เปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นของชุมชนและครัวเรือน จัดกองทุนให้ชาวบ้านกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยและพ้นจากหนี้นอกระบบ เรียนอาชีวะและวิชาชีพฟรี 3.จัดแพทย์และพยาบาลประจำ รพ.สต., ยกคุณภาพ รพ.ชุมชนให้เท่า รพ.จังหวัด

พรรคประชาชนปฏิรูป 1.น้อมนำคำสอน “พระพุทธเจ้า” มาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 2.ให้พรรคเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ โดยจัดตั้ง สภาประชาชนปฏิรูปจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือของประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้นของประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น 3.เป็นพรรคฝ่ายคุณธรรม สร้างมิติใหม่ของพรรคการเมือง เป็นผู้นำการปฏิรูปพรรค ปฏิรูปการเมือง

พรรคเสรีรวมไทย 1.หยุดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 2.หยุดคอรัปชัน นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ 3.หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก 4.หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร 5.หยุดไฟใต้ สร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์ 6.หยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดอง ก้าวสู่อนาคต

นโยบายของ พรรคอนาคตใหม่ มีแนวความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศ พรรครวมพลังประชาชาติไทย เน้นย้ำปฏิรูป แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน พรรคประชาชนปฏิรูป น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อน อีกทั้งตั้งสภาประชาชนปฏิรูปจังหวัด พรรคเสรีรวมไทย มีนโยบายในเรื่องปัญหาต่างๆของสังคม

นโยบายของทั้ง 4 พรรค ก็น่าจะปฏิรูปประเทศไทยได้เป็นอย่างดี.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *