นโยบายหลักของพรรคการเมืองใหม่

 

พรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่ มีนโยบายที่น่าสนใจนำเสนอให้กับประชาชนพิจารณา คือ

พรรคอนาคตใหม่ จะพัฒนาประเทศไทยให้คนไทยเท่าเทียมกัน เท่าทันโลก ด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สร้างสวัสดิการประชาชนถ้วนหน้า ปฏิวัติการศึกษา ทลายเศรษฐกิจผูกขาด หยุดการเอื้อประโยชน์ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ สร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน แก้ปัญหาทุจริตด้วยการสร้างรัฐเปิดเผย สร้างสิ่งแวดล้อมทียั่งยืน ปฏิรูปกองทัพ เลิกระบบเกณฑ์ทหาร ล้มล้างมรดก คสช. คืนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1.ย้ำปฏิรูป: ที่สำคัญเอาทรัพยากรและอำนาจจากส่วนกลางให้จังหวัด 2.เศรษฐกิจชาวบ้านสำคัญที่สุด: ให้เกษตรกรขายพืชผลได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ของต้นทุน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์-ปลอดสารพิษ มีเขตพิเศษ ทุ่งกุลา เป็นต้นแบบพอเพียง เปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นของชุมชนและครัวเรือน จัดกองทุนให้ชาวบ้านกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยและพ้นจากหนี้นอกระบบ เรียนอาชีวะและวิชาชีพฟรี 3.จัดแพทย์และพยาบาลประจำ รพ.สต., ยกคุณภาพ รพ.ชุมชนให้เท่า รพ.จังหวัด

พรรคประชาชนปฏิรูป 1.น้อมนำคำสอน “พระพุทธเจ้า” มาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 2.ให้พรรคเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ โดยจัดตั้ง สภาประชาชนปฏิรูปจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือของประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้นของประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น 3.เป็นพรรคฝ่ายคุณธรรม สร้างมิติใหม่ของพรรคการเมือง เป็นผู้นำการปฏิรูปพรรค Check it loansbycredit.com ปฏิรูปการเมือง

พรรคเสรีรวมไทย 1.หยุดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 2.หยุดคอรัปชัน นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ 3.หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก 4.หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร 5.หยุดไฟใต้ สร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์ 6.หยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดอง ก้าวสู่อนาคต

นโยบายของ พรรคอนาคตใหม่ มีแนวความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศ พรรครวมพลังประชาชาติไทย เน้นย้ำปฏิรูป แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน พรรคประชาชนปฏิรูป น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อน อีกทั้งตั้งสภาประชาชนปฏิรูปจังหวัด พรรคเสรีรวมไทย มีนโยบายในเรื่องปัญหาต่างๆของสังคม

นโยบายของทั้ง 4 พรรค ก็น่าจะปฏิรูปประเทศไทยได้เป็นอย่างดี.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *