นโยบายหลักของพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก

 

นโยบายหลักของพรรคการเมืองขนาดกลางที่นำเสนอให้กับประชาชนพิจารณา คือ

พรรคชาติพัฒนา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าให้กับเกษตรกรและคนในชนบท นำเทคโนโลยีทันสมัยมาพัฒนาประเทศ สร้างนักธุรกิจใหม่ สร้าง SME ให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบคมนาคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนมากขึ้น ส่งเสริมพลังงานทดแทน พัฒนาการท่องเที่ยว สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เร่งรัดการกระจายอำนาจ สร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีสวัสดิการที่ดี ขยายอายุการทำงานถึง 65 ปี ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มสวัสดิการแรงงานและการมีงานทำ กำจัดปัญหายาเสพติด จัดการปัญหาฝุ่นและดูแลสิ่งแวดล้อม เด็กไทยพูดได้ 2 ภาษา ใช้กีฬาสร้างคนสร้างชาติ สร้างความรักสามัคคี และยุติปัญหาขัดแย้ง fondobook.com.

พรรคชาติไทยพัฒนา เสริมสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง สนับสนุนการเกษตรทันสมัยโดยการใช้เทคโนโลยี ฟื้นฟูประมง ส่งเสริมบัณฑิตวิชาการเกษตร ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดภาระครู สร้างแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ปราศจากการเมือง จัดสวัสดิการให้ทั่วถึง สนับสนุนการกระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว กระจายรายได้ไปสู่ทุกชุมชน พัฒนาเมืองให้สะดวกปลอดภัย เร่งพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวผ่านความขัดแย้งสู่ยุคแห่งความเจริญที่ทันสมัยและยั่งยืน

พรรคภูมิใจไทย 1.ทวงคืนกำไรให้เกษตรกร โดยเสนอกฎหมายระบบกำไรแบ่งปัน ตั้งกองทุนข้าว ข้าวหอมมะลิ ตันละ 18,000 บาท บวกกำไรเพิ่ม 1,500 บาท มันสำปะหลัง ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท อ้อยไม่ต่ำกว่าตันละ 1,200 บาท ปาล์มทะลาย ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 5 บาท ยางพารา เป้าหมาย กก.ละ 70 บาท 2.ยกระดับ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ค่าตอบแทน 2,500-10,000 บาท/เดือน 3.แก้หนี้ กยศ. โดยปลดภาระผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีค่าปรับ ผ่อนคืนเงินต้น 10 ปี และปลอดหนี้ 5 ปี 4.กัญชาไทย ปลูกได้เสรี ใช้ในทางการแพทย์ โดยแก้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เป็นพืชแก้จน ปลูกได้ สูบได้ ภายใต้กฎหมาย

นโยบายของ 3 พรรค ขนาดกลาง โดยสรุปจะเน้นไปที่ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้า ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาผลผลิตการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพิ่มสวัสดิการรัฐให้ทั่วถึง ใช้กีฬาสร้างชาติ พัฒนาเมืองให้ปลอดภัย สร้างแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ กำจัดยาเสพติด ดูแลสิ่งแวดล้อม และที่น่าสนใจคือ เรื่องของกัญชา และ สนับสนุน เร่งรัดการกระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่น นโยบายของพรรคขนาดกลางข้างต้น

ถ้าหากว่ามีโอกาสได้เข้าร่วมรัฐบาล ก็น่าจะผลักดันนโยบายให้นำไปสู่การปฏิบัติได้.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *