นโยบายหลักของ 3 พรรคการเมืองใหญ่

 

นโยบายหลักในการหาเสียงของ 3 พรรคการเมืองใหญ่ ที่นำเสนอให้ประชาชนพิจารณา คือ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 1.สวัสดิการประชารัฐ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำผ่านบัตรประชารัฐ การให้สวัสดิการรายกลุ่ม ลดหนี้สร้างเงินออม และช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน 2.สังคมประชารัฐ เพื่อสร้างความสงบสุข เข้มแข็งแบ่งปัน ผ่านการพัฒนา การศึกษา การกระจายความเจริญ การสร้างเมืองอัจฉริยะสีเขียว การพัฒนาชุมชนสีขาว กรุงเทพ 5.0 3.เศรษฐกิจประชารัฐ เพื่อสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม ผ่านการยกระดับความสามมารถผู้ผลิต การเกษตรประชารัฐ การท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจชีวภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต และการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

พรรคเพื่อไทย (พท.) แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ระบบน้ำ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การส่งออก การเกษตร และเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดภัยของโลก ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและเชื่อมตลาดโลก ยกระดับราคาสินค้าเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กระจายอำนาจ ลดขนาดภาครัฐ ขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจด้วยการยกเลิกกฎหมายและใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน แก้ปัญหายาเสพติด ดูแลผู้ใช้แรงงาน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กผู้พิการ แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับรายได้เกษตรกร ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเร่งกระจายอำนาจและความเจริญไปทั่วประเทศ ยึดมั่นแนวทางประชาธิปไตยเสรี ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ ภายใต้แนวทาง ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต เพื่อบรรลุภารกิจ แก้จน สร้างคน สร้างชาติ

นโยบาย คือแนวทางปฏิบัติที่แต่ละพรรคการเมืองประกาศให้ไว้กับประชาชนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนเลือกเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆของประเทศ นโยบายหลักของ 3 พรรคการเมืองใหญ่ข้างต้น จะทำได้และมีโอกาสได้ทำหรือไม่ อยู่ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศจะพิจารณากันว่า

จะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคใดให้เข้ามาบริหารประเทศ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *