มาตรการป้องกันการทุจริตในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

 

8 ก.พ.62 นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พิจารณาปรับแก้ ประกาศเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ

นายเอกชัย เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่ ป.ป.ช.เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ แต่ กพฐ. มีมติให้ยกเลิกเงื่อนไขพิเศษเพียง 3 ข้อ คือ 1.นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย และ 3.นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย โดยกรณีนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้ายนั้น แต่ละโรงเรียนต้องไปกำหนดเกณฑ์และประกาศให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

สำหรับเงื่อนไขอีก 4 ข้อ ที่ต้องคงไว้เพื่อประโยชน์ของการศึกษาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ คือ 1.นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน 2.นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 3.นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ และ 4.นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน

นอกจากนี้ยังกำหนดให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 60% และนักเรียนนอกเขตพื้นที่ 40% โดยนักเรียนในเขตพื้นที่ต้องอยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 2 ปี และต้องอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยต้องอาศัยอยู่ในบ้านนั้นจริงๆ รวมทั้งมีมติให้รับนักเรียนที่จบ ม.3เข้าเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนเดิมทุกคน ยกเว้นนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ

มติของ กพฐ.ดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้จะยกเลิกเพียง 3 ข้อ (ทำให้เกิดคำถาม?) ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่าง โปร่งใสและยุติธรรม เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนตามที่ ป.ป.ช.เสนอ

ผอ.โรงเรียน และครูทั้งหลายจะต้องไม่ทุจริต หรือ เรียก “แป๊ะเจี๊ยะ” ให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของตนเองและประเทศชาติ.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *