การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งทั่วไป ของ กกต.

 

หลังจาก มีประกาศใช้ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเสียงข้างมากให้วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 4-8 ก.พ.62 เป็นวันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ก็ได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

เริ่มจาก กาบัตรเดียวได้ผลสามอย่าง ในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน เป็น ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง 350 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน ประชาชนรับบัตรใบเดียว (X) เบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง คือ ได้ ส.ส.เขต, ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (โดยนำคะแนนผู้สมัครทุกเขตของแต่ละพรรค มาคำนวณหา ส.ส.ทั้งหมดที่แต่ละพรรคพึงมี และ ได้ นายกรัฐมนตรี โดยพรรคที่มี ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ตามด้วย ความสำคัญของการเลือกตั้ง โดยกล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ของตนในการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือก คนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไปทำหน้าที่แทนคนไทย

พร้อมกล่าวถึง หน้าที่ของ ส.ส. คือ 1.ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 2.ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 3.พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ และ 4.นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล

หน้าที่ของ ส.ส. ตามที่ กกต. กล่าวถึง ทั้ง 4 ข้อ ข้อ 2-4 ประชาชนและผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหลายเมื่ออ่านแล้วเข้าใจและรู้ถึงหน้าที่กันเป็นอย่างดี แต่ สำหรับข้อ 1 นั้น ดูเหมือนจะมีปัญหามาโดยตลอด โดย ส.ส. ส่วนใหญ่เข้าใจตามที่นักการเมืองรุ่นเก่าปฏิบัติต่อๆกันมาว่า มีหน้าที่ออกกฎหมายเท่านั้น จนส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้มากที่สุดในโลก

หน้าที่สำคัญอันดับแรกที่เรียกกันว่า นิติบัญญัติ นี้ จริงๆแล้ว ไม่ได้กำหนดว่า จะต้องออกกฎหมายแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การยกเลิก/ปรับปรุง กฎหมายที่ล้าสมัยและไม่เป็นธรรม ให้กับประชาชนด้วย ดังนั้น หน้าที่ของ ส.ส.ตามข้อ 1 เพื่อความชัดเจน จึงควรเป็น

ออก/ยกเลิก กฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *